Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje
Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
REALIZUJĘ OPTYMALNE I KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA:

- ubezpieczenia życia, zdrowia, wypadkowe i rodzinne
dla Właścicieli, Zarządów i Pracowników Firm
w wersji indywidualnej i grupowej, w kraju i w podróży
- ubezpieczenia majątku Firmy od pożaru, kradzieży
i innych zdarzeń losowych,
sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka,
odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością
- inwestycje na bazie Funduszy Inwestycyjnych,
Produktów Gwarantowanych i Polis Inwestycyjnych

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
ZNAJDUJĘ ROZWIĄZANIA NA MIARĘ POTRZEB I MOŻLIWOŚCI:

- ubezpieczenia życia, zdrowia, szpitalne, wypadkowe i rodzinne
połączone z ubezpieczeniem Partnera i Dzieci oraz z inwestowaniem
w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych
- ubezpieczenia NNW (także dla sportowców wyczynowych)
- ubezpieczenia podróżne (także kosztów leczenia za granicą)
- ubezpieczenia mieszkań i domów (także letniskowych i w budowie)
- oszczędzanie i inwestowanie na bazie Funduszy Inwestycyjnych,
Produktów Gwarantowanych i Polis Inwestycyjnych
SERDECZNIE WITAM WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH MOJĄ STRONĘ :)
•  od 1994 roku pracuję jako Doradca Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny służąc Firmom i Osobom Prywatnym swoją wiedzą i doświadczeniem
•  oferowana przeze mnie ochrona ubezpieczeniowa pozwala skuteczniej bronić się przed konsekwencjami niespodziewanych przeciwności losu
•  proponowane przeze mnie programy oszczędnościowe i inwestycyjne umożliwiają budowanie obecnego i przyszłego bezpieczeństwa finansowego

Jolanta Łanczont
Agent Ubezpieczeniowy